Mangfoldslederpodden

Er du interessert i mangfoldsledelse?

Mangfoldslederpodden kommer i 2023!

Dette er en podcast for deg som er opptatt av verdiskaping gjennom likestilling, inkludering og mangfoldsledelse. I denne podcasten vil du møte toppledere, spesialister, HR-ledere, kommunikasjonsledere og andre kloke og innsiktsfulle mennesker som deler sine tanker om dagens og fremtidens utfordringer og muligheter sett i et likestilling og mangfoldsperspektiv.

Det er en podcast av Seema – senter for mangfoldsledelse.
Seema er det ledende fagmiljøet innen mangfoldsledelse i Norge.